Kontakt
WIEDZA W PIGUŁCE
Środki stylistyczne, środki artystycznego wyrazu, poetyckie
Mowa zależna i niezależna. Związek zgody, rządu i przynależności
Fonetyka (akcent wyrazowy, głoska, litera)
Opis postaci
Opis przedmiotu
Opis obrazu
Opis krajobrazu
Opis przeżyć
Opis sytuacji
Opowiadanie
Wypowiedzi argumentacyjne: rozprawka, artykuł, przemówienie, list otwarty
Recenzja
Charakterystyka
Charakterystyka porównawcza
List, wywiad
Instrukcja
Życzenia, pozdrowienia, dedykacja
Sprawozdanie
Zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie
Przepis
Zasady ortograficzne
Język polski nie taki trudny ;)
Słownik terminów filmowych i teatralnych
Epoki literackie

 


Sprawozdanie to relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło. Głównym celem sprawozdania jest wierne  i dokładne zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, których było się świadkiem lub w których się uczestniczyło.


W sprawozdaniu należy opisywać wydarzenia w porządku chronologicznym – to znaczy w takiej kolejności, w jakiej występowały.
Stałe elementy sprawozdania to konkretne informacje na pytania:
kiedy? kto? gdzie? co? jak?

Słownictwo oddające stosunki czasowe: najpierw, na początku, na wstępie, zrazu, następnie, potem, później, dalej, z kolei, w dalszym ciągu, wreszcie, w końcu, na końcu, przy końcu, na zakończenie, ciągle, niebawem, wkrótce.  
      
Słownictwo oceniające: fantastyczny, niezwykły, niecodzienny, wspaniały, wyjątkowy, rzadko spotykany, nadzwyczajny, fenomenalny, nieprzeciętny, niepospolity, interesujący, oryginalny, pasjonujący, ekscytujący, emocjonujący, frapujący, niekonwencjonalny-oryginalny, niebanalny, ambitny, intrygujący, atrakcyjny, efektowny, okropny, tandetny, wstrętny, przeciętny, w złym guście, mało atrakcyjny, nieciekawy, nieinteresujący, nudny, przereklamowany, usypiający, przegadany, przydługi, szablonowy, banalny, nijaki, bezbarwny.

                          Sprawozdanie z .................(np. wycieczki klasowej/ akademii szkolnej...)             
                                                                                                                                    miejscowość, data (w prawym, górnym rogu)


     Dnia……(data) .. np.:  odbyła się wycieczka do…./ odbył się apel….../ została zorganizowana wystawa ….. itp.

TREŚĆ /WYDARZENIA W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ/
             Najpierw.....
             Potem..........
             Nastepnie............
              Z kolei......
              Na zakończenie..... (każda forma wypowiedzi musi zawierać 3 akapity, w sprawozdaniu  każdą nową myśl można  zacząć od akapitu)
          Ostatni akapit-ocena (np. Akademia bardzo mi się podobała, poniewaz.....Wycieczkę należy zaliczyć do wyjatkowo udanych, gdyz...)

Na końcu należy się podpisać.
                                                                                                                                         Sprawozdawca M.Kruk


Dzisiaj stronę odwiedziło już 72 odwiedzający (115 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja