Kontakt
WIEDZA W PIGUŁCE
Środki stylistyczne, środki artystycznego wyrazu, poetyckie
Mowa zależna i niezależna. Związek zgody, rządu i przynależności
Fonetyka (akcent wyrazowy, głoska, litera)
Opis postaci
Opis przedmiotu
Opis obrazu
Opis krajobrazu
Opis przeżyć
Opis sytuacji
Opowiadanie
Wypowiedzi argumentacyjne: rozprawka, artykuł, przemówienie, list otwarty
Recenzja
Charakterystyka
Charakterystyka porównawcza
List, wywiad
Instrukcja
Życzenia, pozdrowienia, dedykacja
Sprawozdanie
Zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie
Przepis
Zasady ortograficzne
Język polski nie taki trudny ;)
Słownik terminów filmowych i teatralnych
Epoki literackie


OPISU OBRAZU
 /ZDJĘCIA, RYSUNKU, FOTOGRAFII…/

 

 

WSTĘP

 

KIM JEST AUTOR OBRAZU (ZDJĘCIA)?
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH POWSTAŁO DZIEŁO? (INFORMACJE)

 

ROZWINIĘCIE

OKREŚL TEMATYKĘ OBRAZU

  

JAKI TO RODZAJ OBRAZU? CO LUB KOGO PRZEDSTAWIA?

 

OMÓW KOLEJNO PIERWSZY PLAN, DRUGI I TŁO

 

 

 

 

 

 

WYKORZYSTAJ SŁOWNICTWO OKREŚLAJĄCE STOSUNKI PRZESTRZENNE:

-NA PIERWSZYM PLANIE…

-NA DRUGIM PLANIE, NIECO DALEJ, TUŻ ZA…

-W TLE, W ODDALI, W GŁĘBI, NA HORYZONCIE,

-W DOLNYM/GÓRNYM ROGU, W PRAWYM/LEWYM ROGU

-POŚRODKU, W CENTRUM, NA WPROST

-WYŻEJ, NAD, PONAD, PONIŻEJ, POWYŻEJ, POD, OBOK, MIĘDZY, PRZY, W POBLIŻU, WOKÓŁ, DOOKOŁA….

UŻYJ CZASOWNIKÓW: ZNAJDUJE SIĘ, WIDNIEJE, WIDIZMY, DOSTRZEGAMY, MOŻNA ZAUWAŻYĆ, NAMALOWAŁ, UKAZAŁ, PRZEDSTAWIŁ, UMIEŚCIŁ

 

NAZWIJ BARWY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NA OBRAZIE

 

 

JAKIE SĄ? CO WYRAŻAJĄ?

 

 

OKREŚL NASTRÓJ OBRAZU

 

RADOŚĆ, POGODA, BEZTROSKA, SMUTEK, PRZYGNĘBIENIE, SPOKÓJ, NIEPOKÓJ, POWAGA, TAJEMNICZOŚĆ

 

ZAKOŃCZENIE

 

JAKA JEST TWOJA OCENA OBRAZU? CZY CI SIĘ PODOBA I DLACZEGO?

 

 

TEMAT: PORTRET, PEJZAŻ (KRAJOBRAZ), MARTWA NATURA, AKT (PRZEDSTAWIENIE NAGIEGO CIAŁA LUDZKIEGO), SCENA RODZAJOWA (SCENY Z ŻYCIA CODZIENNEGO, WE WNĘTRZACH DOMÓW, KARCZM, W PLENERZE, NA ULICACH, W OGRODACH ITD., SCENA BATALISTYCZNA (WOJENNA), MALARSTWO SYMBOLICZNE

TECHNIKA: PASTELE (KOLOROWY SZTYFT), RYSUNEK, AKWARELA, OBRAZ OLEJNY, FRESK (MALOWIDŁA ŚCIENNE), KOLAŻ (RÓŻNE MATERIAŁY), RYCINA (ODBITKA GRAFICZNA), SZKIC, MALOWIDŁO NA SZKLE

MALARZ- TWÓRCA, ARTYSTA, PORTRECISTA, MINIATURZYSTA


SŁOWNICTWO OPISUJĄCE KOLORY
(PATRZ: OPIS PRZEDMIOTU)
SŁOWNICTWO ODDAJĄCE STOSUNKI PRZESTRZENNE
(PATRZ: OPIS KRAJOBRAZU)

........................................................................................................................................

Każda forma wypowiedzi musi mieć trójdzielną budowę /opis obrazu może zawierać aż 6 akapitów/.

1 akapit – informacje podstawowe (autor, tytuł, rok, technika itp.)

2 akapit – co przedstawia dzieło?

3 akapit – 1 i 2 plan, tło, w prawym rogu, w lewym…

4 akapit –kolorystyka

5 akapit -  nastrój

6 akapit - ocena

 

 

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 62 odwiedzający (90 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja