Kontakt
WIEDZA W PIGUŁCE
Środki stylistyczne, środki artystycznego wyrazu, poetyckie
Mowa zależna i niezależna. Związek zgody, rządu i przynależności
Fonetyka (akcent wyrazowy, głoska, litera)
Opis postaci
Opis przedmiotu
Opis obrazu
Opis krajobrazu
Opis przeżyć
Opis sytuacji
Opowiadanie
Wypowiedzi argumentacyjne: rozprawka, artykuł, przemówienie, list otwarty
Recenzja
Charakterystyka
Charakterystyka porównawcza
List, wywiad
Instrukcja
Życzenia, pozdrowienia, dedykacja
Sprawozdanie
Zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie
Przepis
Zasady ortograficzne
Język polski nie taki trudny ;)
Słownik terminów filmowych i teatralnych
Epoki literackie
 


 
 • WSZYSTKIE SKRÓTY MUSZĄ ZAWSZE KOŃCZYĆ SIĘ SPÓŁGŁOSKĄ TWARDĄ, A WIĘC PISZEMY TYLKO os. (osiedle), ks. (ksiądz).
 •  
 • STAWIA SIĘ KROPKĘ PO SKRÓCIE, KTÓRY JEST POCZĄTKOWĄ LITERĄ LUB POCZĄTKOWYMI LITERAMI SKRACANEGO WYRAZU, A JEGO KONIEC JEST ODRZUCONY, NP. p. (pan), dyr. (dyrektor), prof. (profesor), ks. (ksiądz), np. (na przykład), tzw. (tak zwany), pt. (pod tytułem), itd. (i tak dalej), ww. (wyżej wymieniony).
 •  
 • WYJĄTKAMI OD TEJ ZASADY SĄ SKRÓTY NAZWA WALUTY POLSKIEJ: (zł, gr) oraz jednostek miar i wag, np. cm (centymetr), m (metr), km (kilometr), ha (hektar), g (gram), dag (dekagram), kg (kilogram), l (litr)
 • NIE UMIESZCZA SIĘ KROPKI PO SKRÓTACH, W KTÓRYCH ZOSTAWIA SIĘ KOŃCOWĄ LITERĘ, NP. dr (doktor), nr (numer), wg (według) mjr (major). PO TAKIM SKRÓCIE STAWIAMY KROPKĘ, GDY NIE WYSTĘPUJE ON W MIANOWNIKU, NP. p. mgr KOWALSKI, ALE : u p. mgr. (magistra) KOWALSKIEGO, z p. dr. (z panem doktorem), o p. mjr. (o panu majorze).
 • NIGDY NIE UŻYWA SIĘ W PISOWNI SKRÓTÓW UKOŚNEJ KRESKI, CZYLI NIE n/ż lecz nż. (na żądanie), nie d/s., lecz ds. (do spraw), nie w/w, lecz ww. (wyżej wymieniony)
 • PARTYKUŁĘ NIE Z IMIESŁOWAMI PRZYMIOTNIKOWYMI (CZYNNYMI (ĄCY, ĄCA, ĄCE) I BIERNYMI (NY, ONY) PISZEMY ŁĄCZNIE, NP. NIEMÓWIĄCY, NIEZROBIONY

WYJĄTEK: ZNACZENIE PRZECIWSTAWNE, NP. NIE PALĄCY, ALE JEDZĄCY WYSZLI NA BALKON.

 • PARTYKUŁĘ NIE Z IMIESŁOWAMI PRZYSZŁÓWKOWYMI (ĄC, WSZY, ŁSZY) PISZEMY ODDZIELNIE, NP. NIE MÓWIĄC, NIE ZROBIWSZY
 • CZĄSTKI MINI-, MIKRO, MAKSI PISZEMY ŁĄCZNIE, NP. MINISPÓDNICZKA, MIKROBUS, MAKSISPRAWY (STOSOWAĆ NALEŻY POŁĄCZENIE LITER KS. ZAMIAST X).
 • CZĄSTKĘ SUPER (I INNE OBCE CZŁONY) PISZEMY ŁĄCZNIE Z WYRAZAMI POSPOLITYMI, NP. SUPERKSIĄŻKA, PSEUDOKIBIC, A Z NAZWAMI WŁASNYMI, CZYLI WYRAZAMI PISANYMI WIELKĄ LITERĄ, Z ŁĄCZNIKIEM, NP. SUPER-AMERYKANIN, ARCY-EUROPEJCZYK
 • ZAPAMIĘTAJMY!

PRZY POMOCY KOGOŚ LUB Z POMOCĄ KOGOŚ, ZA POMOCĄ CZEGOŚ

 • NIE MÓWIMY UMIĄ, ROZUMIĄ-A UMIEJĄ, ROZUMIEJĄ
 • WOŁAMY  I ZWRACAMY SIĘ– PROSZĘ PANI, WYRAŻENIA PROSZĘ PANIĄ STOSUJE SIĘ JEDYNIE W ZNACZENIU „ZAPRASZAM PANIĄ, PROSZĘ PANIĄ O COŚ, NP. O WYTŁUMACZENIE ZADANIA.
 • DWIE DOPUSZCZALNE FORMY: WIECZORA/WIECZORU, NP. ŻYCZĘ MIŁEGO WIECZORA, OTO INNE PROPOZYCJA DZISIEJSZEGO WIECZORU (PORANKA, PORANKU, PRZYSTANKA, PRZYSTANKU).
 • PO CYFRACH RZYMSKICH ( I, X, XIV) NIGDY NIC NIE DOPISUJEMY, CZYLI ANI KROPKI, ANI KOŃCÓWKI. PO CYFRACH ARABSKICH (1, 2, 3) OZNACZAJĄCYCH LICZEBNIKI GŁÓWNE (1-JEDEN, 2-TRZY), ZBIOROWE (2-DWOJE, 5-PIĘCIORO) I UŁAMKOWE (1/2-JEDNA DRUGA) NIGDY NIE STAWIAMY KROPKI!- PRZEJRZAŁEM JUŻ 5 KSIĄŻEK. TYLKO PO CYFRACH ARABSKICH OZNACZAJĄCYCH LICZEBNIKI PORZĄDKOWE DOPISUJEMY KROPKI, NP. Z TRUDEM WYCHODZĘ NA 5. PIĘTRO (PIĄTE), TYLKO W 1. TOMIE ZNALAZŁEM CIEKAWE INFORMACJE (W PIERWSZYM).
 • Z LICZEBNIKAMI UŁAMKOWYMU (1/2, O,2) RZECZOWNIK PROCENT SIĘ NIE ODMIENIA, A TAKŻE PRZY LICZEBNIKACH CAŁKOWITYCH W M., D. I BIERNIKU, NP. ¾ proc. ( trzy czwarte procent), 0,2 proc. (dwie dziesiąte procent). RZECZOWNIK PROCENT JEST ODMIENIANY W CELOWNIKU, NARZĘD. I MIEJSCOWNIKU. PRZYBIERA WTEDY KOŃCÓWKI L. MNOGIEJ, NP. PRZYZNANO WYRÓŻNIENIA 25% UCZNIÓW (DWUDZIESTU PIĘCIU PROCENTOM-CELOWNIK), SŁYSZAŁEM O TYCH 5 % NIEZADOWOLONYCH (PIĘCIU PROCENTACH)
 • WE UŻYWAMY PRZED WYRAZAMI ZACZYNAJĄCYMI SIĘ OD GRUPY SPÓŁGLÓSEK TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA, ZWŁASZACZA WARGOWO-ZĘBOWYCH CZYLI W, W’, F, F’- NP. WE FRAKU, WE WROCŁAWIU, WE WTOREK, WE WSI
 • 2 PRZYIMKI ZAPISUJEMY RAZEM: PO+ PRZEZ =POPRZEZ,  PO+ ZA =POZA, PO+ NAD= PONAD, Z+ NAD= ZNAD, PO+ MIĘDZY= POMIĘDZY
 • PO POŁUDNIU, POPOŁUDNIE-PORA DNIA

Dzisiaj stronę odwiedziło już 56 odwiedzający (75 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja