Kontakt
WIEDZA W PIGUŁCE
Środki stylistyczne, środki artystycznego wyrazu, poetyckie
Mowa zależna i niezależna. Związek zgody, rządu i przynależności
Fonetyka (akcent wyrazowy, głoska, litera)
Opis postaci
Opis przedmiotu
Opis obrazu
Opis krajobrazu
Opis przeżyć
Opis sytuacji
Opowiadanie
Wypowiedzi argumentacyjne: rozprawka, artykuł, przemówienie, list otwarty
Recenzja
Charakterystyka
Charakterystyka porównawcza
List, wywiad
Instrukcja
Życzenia, pozdrowienia, dedykacja
Sprawozdanie
Zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie
Przepis
Zasady ortograficzne
Język polski nie taki trudny ;)
Słownik terminów filmowych i teatralnych
Epoki literackie

Akcent najczęściej pada na drugą sylabę od końca, np. przekazać, drogowy.

W niektórych wyrazach akcent pada na trzecią lub czwartą sylabę od końca.

Trzecią sylabę od końca akcentujemy:

-w czasownikach  w 1. i 2. osobie l.mn.  (my, wy) czasu przeszłego, np. wyjechaliśmy, wyjechaliście,
-w czasownikach w trybie przypuszczającym w l. poj. (ja, ty, on, ona, ono)  oraz w 3. os. l.mn. (oni, one), np. zobaczyłbyś, zobaczyłaby, zobaczyliby,
-w rzeczownikach pochodzenia obcego, które zakończone są na –ika, -yka, np. botanika, fizyka, Ameryka,
-w liczebnikach zakończonych na –sta, -set, np. czterysta, siedemset, osiemset.

Czwartą sylabę od końca akcentujemy w 1. i 2. osobie l. mn. (my, wy) trybu przypuszczającego, np. zobaczylibyśmy, zobaczylibyście

.....................................................................................
Głoski:

-samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u , ó, y

-spółgłoski (np: g, k, t, d, w, p)


Głoska to najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, który mozna wyodrębnić słuchem.
Litera-to graficzny znak głoski 

dom-3 głoski, 3 litery
grzyb- 4 głoski, 5 liter
rzeczy- 4 głoski, 6 liter

Niketóre polskie głoski składają się z więcej niż z jednej litery (rz, cz, sz, ch, dż, dź, dz)


biel -(4 litery, 3 głoski) ,,i" przed samogłoską (e) nie jest samodzielna głoską, a jedynie zmiękcza spółgłoskę poprzedzającą (b')   bi-e-l, zi-a-r-n-o, si-a-n-o

wiza- (4 litery, 4 głoski) ,,i" przed spółgłoską (z) nie tylko zmiękcza spółgłoskę poprzedzającą (w'), ale również stanowi samodzielną głoskę  w-i-z-a, k-i-n-o, z-i-m-a

np:
,,i" przed samogłoskami:
si-e-d-e-m (6 liter,5 głosek)
dzi-a-d-e-k
ci-e-p-ł-y

Dzisiaj stronę odwiedziło już 62 odwiedzający (88 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja